Coxassa leikattiin 50 000:s nivel – nyt potilasdata auttaa Hollannin ja Ruotsin sairaaloita

04.10.2019 — Ajankohtaista

Vuonna 2002 toimintansa aloittaneessa Tekonivelsairaala Coxassa operoitiin sairaalan historian 50 000:s nivel. Potilaista kerätystä tarkasta taustadatasta syntyi tekoälyä hyödyntävä työkalu, jolla mahdollistetaan tekonivelleikkauksen yksilöllisten riskien arviointia. Työkalua pilotoidaan parhaillaan myös Ruotsin ja Hollannin sairaaloissa.

Coxassa viimeisen 11 vuoden aikana leikattujen yli 35 000 potilaan terveydentilasta, riskitekijöistä ja leikkausten tuloksista on kerätty maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen laaja ja tarkka tietokanta.

Tampereella kehitetty, tekoälyä hyödyntävä järjestelmä laatii ennusteen esimerkiksi potilaan komplikaatio- ja infektioriskistä jo iän, sukupuolen, painon, pituuden ja muutaman terveystiedon perusteella. Tavoite on parantaa leikkausten onnistumisprosenttia ja vähentää komplikaatioita. Se säästää rahaa ja vähentää potilaiden kärsimystä.

– Ruotsissa ja Hollannissa on menossa työkalun kansainvälinen koeponnistus, jossa selvitetään, kuinka tarkasti tietoihimme perustuvat riskitasot pitävät paikkansa muissa sairaaloissa. Työkalun algoritmia korjataan tarvittaessa, jotta se tuottaisi mahdollisimman tarkan ennusteen muiden sairaaloiden hyödynnettäväksi, kertoo Tekonivelsairaala Coxan johtava ylilääkäri Teemu Moilanen.
Keskeistä on, että työkalu auttaa tunnistamaan ne potilaat, joille ei tulisi tehdä leikkausta tai joiden tulisi parantaa terveydentilaansa ennen leikkausta.

Coxan tutkimusjohtaja Antti Eskelisen mukaan maailmalla on aiemminkin yritetty tehdä vastaavaa sovellusta, mutta lopputulokset ovat jääneet pinnallisiksi. Tällaisessa mittakaavassa riskiarvion automatisointia ei ole yritetty missään maassa.
Ruotsin ja Hollannin käyttöjaksojen jälkeen vuorossa on suomalaiseen lääketieteelliseen osaamiseen perustuvan uuden vientituotteen laajempi kaupallistaminen.

Coxa osoitti teorian fokussairaalasta oikeaksi

Tekonivelsairaala Coxassa työskenteli 50 työntekijää vuonna 2002. Tällä hetkellä työntekijöitä on yli 250. Leikkauksia tehtiin ensimmäisenä täytenä toimintavuonna 2003 hieman alle 1500, vuonna 2017 runsaat 4000 ja tänä vuonna jo yli 5000. Tällä hetkellä Coxa on leikkausmäärältään yksi Euroopan suurimmista tekonivelsairaaloista.

Coxan aloittaessa toimintansa vuonna 2002 oli olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että fokussairaalassa yhteen asiaan keskittyminen parantaa laatua.

– Komplikaatioita, esimerkiksi potilasvahinkoja sattuu vähemmän kuin verrokkisairaaloissa. Keskittymisen mahdollistamat ison volyymin prosessit myös laskevat kustannuksia, kertoo johtava ylilääkäri Teemu Moilanen.

Coxa on osoittanut teorian todeksi, sillä leikkausmäärien kasvaessa hinnat ovat laskeneet. Coxa on pudottanut kuntahintoja esimerkiksi viimeisen kolmen vuoden aikana viisi prosenttia, ja reaalisesti hinnat ovat laskeneet noin 10 prosenttia.

Samalla laatu eli leikkausten ja niiden vaikutusten mitattu onnistuminen on pysynyt korkealla tasolla. Teemu Moilasen mukaan iso osa laatua on turvallisuus, johon liittyy komplikaatioiden vähäisyys ja niiden tunnistaminen.

– Yhteen asiaan keskittyvän sairaalan vahvuus on potilaiden harvinaistenkin komplikaatioiden hoitaminen, koska nekin fokussairaalassa todennäköisesti ovat jo tuttuja.

Laadussa onnistumisesta kertovat leikkausten seurantamittareiden tulokset, jotka Coxa on julkaissut verkkosivuillaan. Asiakaskokemuksen laatua mittaava, eri toimialoilla laajasti käytössä olevan NPS-asiakaskyselyn tulos on ollut Coxassa pitkään poikkeuksellisen korkea. Vuonna 2018 luku oli 95.

Lisätietoa:

Tilastot

Coxa on julkaissut muita toimintansa mitattuja tuloksia osoitteissa:
https://www.coxa.fi/tulokset/ (2017)
https://coxavuosikertomus.fi/ (2018)

Yhteyshenkilöt

Teemu Moilanen
Johtava ylilääkäri, Tekonivelsairaala Coxa
03 3117 8026 I teemu.moilanen@coxa.fi

Roope Tähkä
Markkinointipäällikkö, Tekonivelsairaala Coxa
040 7538549 I roope.tahka@coxa.fi