OECD-maiden vertailu – suomalaissairaala kansainvälistä kärkeä tekonivelleikkausten vaikuttavuudessa

25.11.2019 — Ajankohtaista

Kanadalaistyöryhmän johtamassa OECD-hankkeessa vahvistettiin kansainväliset tekonivelleikkausten vaikuttavuuden mittausstandardit. Samalla verrattiin lonkan ja polven tekonivelleikkausten vaikuttavuutta eri sairaaloissa potilaiden arvioinnin perusteella. Suomea hankkeessa edustaneen Tekonivelsairaala Coxan tulokset olivat kansainvälisen vertailun kärjessä.

Tuloksia kerättiin kahdeksasta maasta. Vertailun aineistona olivat potilaiden omiin arviointeihin perustuvien Oxford Knee ja Hip Score -kyselymittausten tulokset.

Mukaan hyväksyttiin kustakin maasta vain ne sairaalat tai valtakunnalliset laaturekisterit, jotka olivat kattavasti ja riittävän pitkältä ajalta keränneet tietoa tekonivelleikkausten vaikuttavuudesta. Kriteerit täytti Suomessa ainoana sairaalana Tekonivelsairaala Coxa.

– Oli tietenkin hyvä tietää, että tuloksemme kestävät vertailun mihin tahansa kansainväliseen toimijaan, mutta vielä tärkeämpää on se, että vaikuttavuutta mitataan potilaan näkökulmasta, ja mittaamiselle saatiin nyt sovittua kansainväliset standardit, sanoo Tekonivelsairaala Coxan tutkimusjohtaja Antti Eskelinen.


Potilaan arvio nousemassa 
lääkärin arviota tärkeämmäksi

Perinteinen lääkärin näkemyksen painottaminen leikkausten onnistumisen arvioinnissa on viimeisen vuosikymmenen aikana vaihtunut monissa maissa potilaan näkemyksen priorisointiin. Potilaan subjektiivinen arvio, joka tehdään hoitohenkilöstöstä riippumattomasti, poikkeaa toisinaan kirurgin arviosta.

– Jos potilas itse arvioi, että polvi ei toimi hyvin leikkauksen jälkeen, tavoitetta ei olla saavutettu, vaikka leikkauksen jälkeinen röntgenkuva näyttäisi asianmukaiselta. Potilaslähtöinen vaikuttavuusmittaus yleistyy, mutta on Suomessakin vielä hyvin harvinaista verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, Hollantiin ja Englantiin, Antti Eskelinen sanoo.

OECD-hankkeessa sovittiin yhteisistä menetelmistä polven ja lonkan tekonivelleikkausten vaikuttavuuden mittaukseen. Valinnaksi vahvistuivat vertailussakin käytetyt Oxford Knee ja Hip Score -kyselyt, jotka on kehitetty nimensä mukaisesti Englannissa, Oxfordin yliopistossa.


Avoin vaikuttavuusmittaus 
potilaan ja sairaalan etu

Oxford Score -mittaus perustuu validoituun, helposti täytettävään ja 12 vakiokysymystä sisältävään kyselyyn, jonka tulokset muunnetaan pisteiksi. Kysely tehdään ennen leikkausta sekä 2–3 ja 12 kuukautta sen jälkeen. Kysymykset käsittelevät mm. potilaan kokemusta kivusta ja toimintakyvystä.

Tutkimusjohtaja Antti Eskelinen pitää tärkeänä, että hoitotulosten vaikuttavuuden vertailu sairaaloiden kesken yleistyisi Suomessa.

– Koska sairaalat ovat julkisesti rahoitettuja, niiden pitäisi myös kyetä esittämään julkisesti tiedot leikkaustensa vaikutuksista. Avoin vertailu auttaa sairaaloita parantamaan toimintaansa ja antaa potilaille perusteen arvioida sekä valita hoitopaikkansa, hän sanoo.

Tekonivelleikkausten vaikuttavuuden mittaamisen standardointi ja eri maiden vaikuttavuustulosten vertailu oli osa OECD:n uutta, laajaa Health at a Glance 2019 -projektia, joka käsitteli kattavasti 36 jäsenmaan asukkaiden terveyttä. Kyse ei ollut tieteellisestä tutkimuksesta, vaan kansainvälisestä pilottivertailusta.

Mukana pilottivertailussa oli sairaaloita ja laaturekisterejä seuraavista maista: Englanti, Alankomaat, Ruotsi, Kanada, Sveitsi, Australia, Suomi ja Italia.

Koko raportti:
Health at a Glance 2019: OECD Indicators