Coxan potilasturvallisuusjohtaja Saara Ketolalle potilasturvallisuuden ansiomerkki

17.09.2020 — Ajankohtaista

Perusteluissa todetaan, että Ketola on tehnyt systemaattista työtä potilasturvallisuuden kehittämiseksi ja itsensä kouluttamiseksi aiheeseen.

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry on myöntänyt syyskokouksessaan potilasturvallisuuden ansiomerkin Coxan potilasturvallisuusjohtaja Saara Ketolalle. Potilasturvallisuustyö Coxassa on ollut monipuolista; tunnettujen menetelmien käyttöönottoa, mutta myös rohkeaa kansainvälistä oppia hakevaa.

Ketola itse haluaa jakaa kunnian koko työyhteisön kanssa:

– Haluan kiittää kaikkia coxalaisia avoimesta yhteistyöstä. Tämä on tunnustus meille jokaiselle.

Ketola määrittelee potilasturvallisuuden olevan sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja lääketieteellisesti oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

– Turvallinen hoito on vaikuttavaa, se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Potilasturvallisuus on osa hoidon laatua ja se syntyy potilaan ja häntä hoitavien ammattilaisten yhteistyönä, Ketola kertoo.

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry on myöntänyt Potilasturvallisuuden ansiomerkkejä vuodesta 2017 alkaen. Yhdistys myöntää vuosittain enintään 50 ansiomerkkiä.

Lisätiedot
Saara Ketola I potilasturvallisuusjohtaja
050 347 9624 I saara.ketola@coxa.fi

Maailman potilasturvallisuuspäivä (17.9.2020)
Maailman potilasturvallisuuspäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta terveydenhuollon henkilöstön turvallisuuden tärkeydestä ja tarpeesta lähestyä potilasturvallisuutta kokonaisvaltaisesti. ”Henkilöstön turvallisuus on potilas- ja asiakasturvallisuutta” on siksi valittu vuoden 2020 maailman potilasturvallisuuspäivän teemaksi. Se painottaa terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuuden ja potilasturvallisuuden yhtymäkohtia, jotka kiteytyvät sloganissa ”Turvallinen työntekijä, turvallinen hoito ja hoiva.” Slogan korostaa, että potilasturvallisuuden varmistaminen edellyttää turvallista työympäristöä.