Coxan tutkimustoiminnassa käynnissä useita hankkeita

08.03.2018 — Ajankohtaista

Vuoden 2017 aikana tutkimushankkeet etenivät suunnitellusti ja monella rintamalla. Loppuvuoden aikana käynnistimme useita uusia hankkeita, joista osa on jo näkynyt Coxan käytännön arjessakin.

Viime kuukausina olemme käynnistäneet kaksi täysin uutta tutkimuslinjaa. Ensimmäisessä tutkimuslinjassa pureudumme polven uusintatekonivelleikkauksiin: selvitämme näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta, sekundaaristen patellapinnoitusten tuloksia ja myös narkoosimobilisaatioiden tuloksia. Tässä hankkeessa allekirjoittaneen ja ortopedi Mika Niemeläisen ohjauksessa työskentelee kolme lääketieteen opiskelijaa (Hanna Tevalin, Anniina Tandefelt ja Katri Rasa). Toisessa uudessa hankkeessa selvitämme lonkan sijoiltaanmenojen ilmaantuvuutta ja niihin vaikuttavia tekijöitä Coxassa. Tässä hankkeessa puolestaan työskentelee kaksi lääketieteen opiskelijaa (Oskari Pakarinen ja Jaakko Seppänen). Kaikki edellä mainitut lääketieteen opiskelijat tulevat kesällä 2018 Coxaan amanuensseiksi.

Jo aiemmin käynnistetyistä hankkeista jatkuu edelleen PNP-tutkimus, johon on rekrytoitu jo yli 200 polven ensitekonivelleikkaukseen tulevaa potilasta. Maali häämöttää 240 potilaan kohdalla, minkä jälkeen kahden vuoden seuranta paljastaa, minkälaisen toiminnallisen tuloksen uusi Persona -polvitekonivel tarjoaa perinteisiin luotettaviin tekoniveliin (PFC ja Nexgen) verrattuna.

Myös lonkan ja polven retrieval – tutkimukset on edennyt erittäin hyvin. Nämä tutkimukset toteutetaan yhteistyössä University College Londonin (UCL) ja London Implant Retrieval Centerin (LIRC) kanssa. Polvitutkimusryhmässä aloitti syksyllä 2017 uutena tutkijana lääketieteen opiskelija Anni Rajamäki, joka myös tulee toimimaan tulevana kesänä Coxassa amanuenssina.

Myös Pohjoismainen yhteistyö jatkuu aktiivisena. Pohjoismaiden yhdistetyn tekonivelrekisterin (NARA, Nordic Arthroplasty Register Association) tuloksia päästään tänä vuonna käyttämään kahden tutkijamme, ortopedi Mika Niemeläisen ja LL Pia Salon, väitöskirjahankkeisiin.

Keväällä 2018 osallistumme myös kahteen pohjoismaiseen monikeskustutkimukseen, joista ensimmäisessä arvioimme Continuum -kupin tuloksia lonkan primaarileikkauksissa Pohjoismaissa. Toisessa puolestaan selvitämme, minkälaisia mobilisaatiorajoituksia suomalaisissa sairaaloissa käytetään lonkan tekonivelleikkausten jälkeen. Tämän tutkimuksen toteutuksesta Suomessa vastaavat Coxan ortopedi Perttu Neuvonen ja allekirjoittanut.

Viimeisen vuoden aikana on myös käynnistetty kaksi tutkimushanketta yhteistyössä Zimmer Biometin kanssa. RHK-saranatekonivelten pitkäaikaisseurantatutkimuksen tiimoilta syksyllä 2017 kävi poliklinikallamme potilaita jälkitarkastuksissa, ja lisäksi iso joukko aiempina vuosina leikkaamiamme RHK-potilaita ympäri Suomea vastasi tutkimuskyselyihin. Tämä tutkimus on osa LL Jake von Hintzen väitöskirjaprojektia. Alustavat tulokset on vedetty yhteen ja voidaan jo todeta, että RHK-tekonivelellä saavutettiin hyvät pitkäaikaistulokset sekä ensi- että uusintaleikkauksien osalta tässä vaativassa potilasryhmässä.

Toisena Zimmer Biometin rahoittamana tutkimuksena käynnistyi vastikään Nexel – tutkimus, jossa päätutkijana toimii ortopedi Pirjo Honkanen. Kyseessä on kansainvälinen monikeskustutkimus, johon Coxa ainoana suomalaisena sairaalana osallistuu. Tutkimuksessa selvitetään uuden markkinoille tulleen kyynärtekonivelen (Nexel) tuloksia ja turvallisuutta.

Antti Eskelinen
Osastonylilääkäri, Tutkimusjohtaja
Coxa