Coxa ja Oral yhteistyöhön

18.08.2016 — Ajankohtaista

Oral hammaslääkärien logo ja kukkia

Oral Hammaslääkärit Oyj ja Tekonivelsairaala Coxa Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen tekonivelleikkauspotilaiden laadukkaan ja komplikaatiovapaan suunterveydenhoidon turvaamiseksi. Tekonivelleikkaushoidon komplikaatioista yleisimpiä ovat suun ja ihon bakteerien aiheuttamat infektiot. Yhteistyön avulla sekä Coxa että Oral sitoutuvat parantamaan tekonivelleikkauspotilaiden suunterveyttä ja täten pienentämään leikkaushoidon komplikaatioriskiä.

Oral toimii julkisen sektorin lisäksi Coxan suosittelemana yksityisenä suun terveydenhuollon kumppanina tekonivelleikkauksiin tulevien potilaiden suun infektiotilan tarkastamista ja hoitamista varten. Yhteistyöllä pyritään varmistamaan suunterveyden hoidon laatu ja saatavuus potilaan leikkausaikataulun mukaisesti. Oralin hammaslääkärit suorittavat Coxan potilaille suun perustutkimuksen eli hammastarkastuksen, jossa määritellään suun terveydentila. Tarkastukseen liittyy tarvittaessa röntgentutkimus, jonka avulla selvitetään myös mahdolliset piilevät ja oireettomat infektiot. Leikkauksen arviointia varten ja hampaiston sekä ikenien tulehdusten korjaavaan hoitoon laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelman ajoituksessa pyritään säästävään hoitoon, jonka avulla infektio pystytään usein hoitamaan myös ilman hampaiden poistamista.

Suun infektiot yhteydessä tekonivelleikkausten komplikaatioihin

Suun terveydentilalla on tutkimuksellisesti todettuja vaikutuksia tekonivelleikkausten komplikaatioriskiin. Yleisin tekonivelleikkauksen komplikaatio on bakteerin aiheuttama infektio.

95 % infektioista on potilasperäisiä – yleisimmin joko suun tai ihon infektion aiheuttamia. Suomalaisella aikuisväestöllä erittäin yleiset suun infektiot, kuten ientulehdukset, kiinnityskudosten infektiot eli parodontiitti, hampaan juurenpään tulehdukset sekä syvä karies saattavat hoitamattomina vaarantaa tekonivelleikkauksen onnistumisen. Suun tulehdustilat on sen vuoksi aina hoidettava ennen leikkaushoitoa.

Leikkaushoidon komplikaatioiden esiintyvyyteen voidaan vaikuttaa suun ja hampaiston tulehdustilojen korjaavalla hoidolla ennen leikkausta sekä ylläpitämällä tulehdusvapaa tila jälkihoidon avulla vähintään kuuden kuukauden ajan leikkauksen jälkeen.

Yhteistyön tavoitteena parantaa leikkauspotilaiden hoidon ennustetta

Oral on sitoutunut kaikessa toiminnassaan edistämään asiakkaidensa elämänlaatua hoitamalla ja ylläpitämällä suun terveyttä ja suomalaisten tietoisuutta suunterveyden merkityksestä osana koko kehon hyvinvointia. “Yhdistämme voimamme tekonivelleikkauksiin erikoistuneen Coxan kanssa, paitsi varmistaaksemme yhdessä Coxan kanssa heidän potilailleen mahdollisimman alhaisen komplikaatioriskin, myös saadaksemme luotua uutta tutkimuksellista tietoa leikkausten komplikaatioiden esiintyvyyden vähentämisestä taatessamme potilaille infektiovapaan suun heidän mennessään leikkaukseen. Uskomme voivamme tämän tiedon avulla tulevaisuudessa vaikuttaa positiivisesti kaikkien leikkauspotilaiden hoidon ennusteeseen Suomessa”, kertoo Oral Hammaslääkäreiden toimitusjohtaja Martin Forss yhteistyön kansanterveydellisestä merkityksestä.

“Olemme Coxassa saavuttaneet erinomaisia tuloksia tekonivelleikkausten komplikaatioriskin pienentämisessä. Lähdemme yhteistyöhön Oralin kanssa taataksemme potilaillemme parhaat mahdolliset edellytykset suunterveyteen ja hampaistoa säästävään hoitoon samalla varmistaen, että mahdolliset infektiot saadaan hoidettua hyvissä ajoin ennen leikkausta.”, kertoo Tekonivelsairaala Coxan toimitusjohtaja Tarmo Martikainen yhteistyön tavoitteista.
Lisätietoja:

Tekonivelsairaala Coxa Oy
Tarmo Martikainen, toimitusjohtaja, puh. 050 558 4579
sähköpostisoite on muotoa etunimi.sukunimi@coxa.fi

Oral Hammaslääkrit Oyj
Martin Forss, toimitusjohtaja, puh. 040 779 6266
sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi

 

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2016) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 1000 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 71,4 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita yli 40 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös Oral Hammaslaboratorio Oy.