Coxa edelläkävijä tekonivelseurannassa

24.10.2016 — Ajankohtaista

Coxan tekonivelseuranta täytti viime vuonna ensimmäisenä suomalaisena sairaalana Suomen Artroplastiayhdistyksen uuden valtakunnallisen suosituksen kriteerit.

Kolme kirurgia leikkaussalissa

Coxa seuraa automaattisen järjestelmänsä kautta kaikkien polvi- ja lonkkatekonivelleikkaustensa vaikuttavuutta vuoteen saakka leikkausten jälkeen oirekyselyä käyttäen. Sen lisäksi Coxa järjestää kaikkien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen kuntien polvi- ja lonkkatekonivelten pitkäaikaisseurannan systemaattisen röntgenkuvaukseen ja oirekyselyyn perustuvan seurantaohjelman mukaisesti. Näin tekonivelleikkausten vaikuttavuutta pystytään seuraamaan tekonivelten koko elinkaaren ajan.

Coxan käyttämä automaattinen ortopedisten tekonivelleikkausten rekisteröintijärjestelmä on Suomessa ainoa laatuaan ja kattaa nyt myös röntgen-seurantojen osalta valtaosan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kunnista. Sairaanhoitopiirin ulkopuolisten sopimuskuntien osalta seurantatarve ja –mahdollisuus ovat vielä selvityksessä.

Automaattisessa etäseurannassa on tällä hetkellä 20727 polvi- ja lonkkaniveltä. Seurantamäärä laajeni merkittävästi, kun seurannan piiriin saatiin lisättyä 7362 uutta niveltä Tampereen yliopistollisen sairaalan toimialueilta. Nyt aikataulutettujen uusien nivelten seurantaa suoritetaan 1.9.2016 lähtien leikkauspäivän ja seurantaohjelman mukaisesti. Vanhoja seurantatapahtumia ei tehdä takautuvasti.

“Tekonivelen määräaikaisseurannan avulla saamme tiedon mahdollisista poikkeamista ajoissa, ennen kuin tarvitaan suuria toimenpiteitä. Oikea-aikainen hoito nopeuttaa potilaan kuntoutumista ja parantaa potilastyytyväisyyttä. Automaattisella seurannalla saavutetaan asiakaskunnalle myös selkeitä säästöjä, kun tarpeettomien fysioterapiakäyntien määrää pystytään minimoimaan.”, kertoo Tekonivelsairaala Coxan toimitusjohtaja Tarmo Martikainen.

“Saamme määräaikaisseurannan avulla olennaista ja ajantasaista tietoa tekonivelkirurgian laadusta ja vaikuttavuudesta. Lisäksi uusi järjestelmä tukee vahvasti tieteellistä tutkimustyötämme. Olemme saaneet seurannasta potilailta paljon positiivista palautetta ja oirekyselyiden vastausprosentti on lähes 90 %, mikä on todella erinomainen tulos. Siitä kuuluu iso kiitos potilaillemme.”, jatkaa Tekonivelsairaala Coxan tutkimusjohtaja apulaisylilääkäri Antti Eskelinen.

Voit tutustua Coxassa suoritettaviin tekonivelleikkauksiin tästä: https://www.coxa.fi/tietoa-leikkauksista/tekonivelleikkaukset/